Arkiv av författare

Stöd Melanomföreningens arbete!

Jag har fått ett viktigt uppdrag, nämligen att hjälpa Melanomföreningen med deras kommunikation. Den här filmen producerade jag idag och lade upp på deras facebook-sida. De gör ett viktigt jobb att informera om när och hur du ska söka vård för prickar som uppkommit av solen – stöd gärna deras fortsatta arbete med en gåva. ❤️

Grattis VisVoca!

Jag önskar AnnChristine ett stort lycka till med sitt nya företag. Fick förtroendet att hjälpa henne ta fram förslag på namn och logo och här är resultatet. Önskar dig all lycka till med nya utmaningen!

Utveckla din förening

Att arbeta i styrelsen för en ideell förening har sina för- och nackdelar. Vi har tagit fasta på fördelarna och tagit fram ett material som ger tips och vägledning för hur ni tillsammans i föreningen kan göra ert styrelsearbete roligare, tydligare och mer utvecklande. Materialet tar upp hur ni kan planera verksamheten över året, presentera er förening och ert utbud till befintliga och nya medlemmar, utveckla er förening och aktivt arbeta med att rekrytera fler medlemmar. Men även ge förslag på hur föreningarna kan arbeta med sin föreningsutveckling. Ridsportförbundet är vår uppdragsgivare och projektet heter ”Vår ridklubb”.

Pärmen Vår Ridklubb har utvecklats och finns digitalt på Ridsportförbundets hemsida »

En bok om affärsänglar och deras investeringsmönster

En intressant studie – Affärsängelnätverk och investeringar – skulle formges till en bok. Ett uppdrag jag fick av Ratio, näringslivets forskningsinstitut. Boken illustrerades rikligt med diagram och citat/slutsatser, vilket resulterade i en luftig och lättläst form. Omslaget skulle illustrera den svårighet det är att få tag i kapital i växande företag och att affärsänglarna, som finns mitt ibland oss, är helt vanliga människor.

Hela studien kartlägger 190 aktiva affärsänglar i Connect Sveriges investerarnätverk och ger en unik inblick i hur ett större antal affärsänglar ser på de risker de tar. Studien belyser affärsänglarnas viktiga roll att stötta nystartade bolag med kunskap och kapital. Den visar på intressant statistik t ex att 30% är kvinnor och 70% män samt att 66% av affärsänglarna är intresserade av svensk miljöteknik och bolag inom Healthcare.

Studien är gjord av docent Henrik Berglund, Chalmers, forskningsassistent Michel Elmoznino Laufer, Ratio, Lillemor Svensson, vd Connect Öst, och Karl Wennberg, docent HHS och Ratio. Energimyndigheten och Vinnova har finansierat studien.

Hemsidan översattes till engelska och kinesiska

Under hösten 2010 jobbade vi fram en ny hemsida till Executive Health. Vi använde en färdig WordPress mall som anpassades efter kundens behov. Under 2013 översattes innehållet på webbplatsen till engelska och kinesiska. Formfarmen lade in översättningarna i WordPress flerspråkstillägg. Smidigt och översiktigt verktyg att administrera de olika språkversionerna i. Se resultatet här: www.executivehealth.se


En bra konferensdag i e-handelns tecken

För att fördjupa mina kunskaper inom området e-handel, t0g jag tåget till Göteborg. Postens e-handelsseminarium gick av stapeln på Clarion Post  och vi som var där fick lyssna på många bra föreläsare som alla drog fram stort och smått inom e-handelsområdet. Här kommer en kort summering av dagens marknadssituation från några av föreläsarna.

Andreas Falkenmark, VD för Posten meddelande
 • Talade om kundernas krav på transparens, de bestämmer riktlinjerna och när de inte riktigt vet, är det viktigt att vi förstår hur de tänker, hur de resonerar. När vi förstår hur de tänker och kan anpassa vårt budskap till deras behov då har vi uppnått en bra lösning. Kunderna måste förstå vad vi säger och säljer.
 • Kommunikationen är oerhört viktig idag då världen förändras fort. Ur dessa förändringar kan vi skapa nya affärsmöjligheter. Vi måste hjälpa våra kunder att tolka och sortera och göra det enkelt för dem i sina val. Det gör den fysiska kommunikationen är viktigare än den digitala.
 • Idag tänker kunderna globalt men handlar lokalt.
 • Det är viktigt att vi säljer hållbara produkter och har en kvalitet och en verksamheten som fungerar.
 • Var ärlig i budskapen för att kunden ska vilja göra affärer.
Fredrik Hallberg, Vizeum

Menade att den engagerade konsumenten är död, den nyttomaximerande individen finns inte längre. Vi som konsumenter vill ha enkla val och vi drivs av ett flockbeteende. Vi kopierar varandra. Han menade vidare att den gamla normalfördelningskurvan inte existerar när man tar hänsyn till att människor integrerar med varandra.

Ett exempel: 0,5% av dina fans på Facebook t ex är engagerade. Det gäller överlag i allt du gör, det är ett fåtal engagerade resten är det inte.

Det gör att en hög kritisk massa är nödvändig för att man ska få en penetration eller genomslagskraft… ”Den där bilen verkar vara något för mig då andra har den…” eller ” Cheferna sitter i styrelserummet” Nu har de och de gjort så och så… det gäller att vi inte kommer efter nu får vi göra det med…

 • Leder till att stora varumärken blir större.
 • Viktigast är att vara intressant för många!
 • Behöver inte vara bäst, ”Good enough is enough”
 • Bygg varumärken och försäljningen samtidigt. Gör det enkelt att plocka upp produkten, tjänsten och börja använda den.Få många att plocka upp produkten och börja använda den, t ex Netflex.
 • Korssälj genom t ex Amazon
 • Penetration skapar lojalitet

Tips! Kombinera massmedier, pressreleaser med sociala medier ex Old Spice

 

 

 

 

Stoppa kvarka hos häst!

Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) och deras smittskyddskommitté gav Formfarmen i uppdrag att öka kunskapen om hur kvarka sprids hos häst, vad man ska göra om stallet fått smittan och vad man kan göra för att undvika att smittan sprids vidare. Fem artiklar skrevs i ämnet av journalisten Hege Hellström och faktagranskades noggrant av Sveriges duktigaste veterinärer i ämnet. Materialet spreds sedan vidare till hästnäringens organisationer och finns nu att ladda ner på flera hemsidor och ligger väl synligt på internets sökmotorer. Det har varit en uppskattad kampanj där vi slagit hål på myter om kvarka, berättat om vad som hände när en välkänd travtränare fick smittan till sitt stall samt redogjort  vilka ekonomiska konsekvenser sjukdomen för med sig.

Projektet fortsätter…

Projektet följdes upp under sommaren med en seminarieserie där vi tog fram en Powerpoint-presentation, en väggtidning samt en poster.

 

Våga vara klimatsmart!

Tillsammans med Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) och deras miljökommitté har Formfarmen nu två år i rad jobbat med att förbättra tänket om klimatet i och kring stallet. Till vår hjälp tog vi Millan och Frazze, två hästar som tecknades av Lena Furberg. Under åtta veckor i januari och februari 2012 fick vi följa Millan och Frazze på deras väg till att bli klimathjältar. Deras kunskaper under vägen dokumenterades och resulterade i ett coachmaterial som de sedan överlämnade till alla oss hästmänniskor för att vi nu ska fortsätta deras arbete. Lyckat projekt som kommunicerades ut via hästorganisationernas respektive hemsidor eller sociala medier.

Ladda ner Coachmaterialet »

Allemansrätt till häst med LRF

Vilket roligt uppdrag Formfarmen fick projektleda under 2010. Tillsammans med LRF genomförde vi ett kommunikationsprojekt vars främsta mål var att nå ut till ryttare runt om i Sverige och tala om var man kan rida i skogen utan att fråga markägaren först, var man ska fråga och var man absolut inte får rida.

LRF hade många uppretade markägare bland sina medlemmar och behövde göra något för att öka på allmänbildningen inom området. Via annonser, PR-aktiviteter, kampanjsidor på lrf.se, banners och framför allt en Facebook-sida lyckades vi nå många ryttare runt om i Sverige.

Läs gärna mer om projektet i bifogad PDF »

Webbplats för synskadade

Arbetade under 2009 med en webbplats för personer med ögonsjukdomen Glaukom (grön starr). Uppdragsgivare var Glaukomförbundet, som var i stort behov av en ny webbplats för sina medlemmar.

Utmaningen var just att göra hemsidan för målgruppen – synskadade. Personer med lite, till svårt nedsatt syn, ska kunna tillgodogöra sig informationen och utbyta erfarenheter av andra i samma situation. Resultatet blev mycket bättre än vi vågade hoppas på vid projektets start.

Gå in och titta på www.glaukomforbundet.se