En bra konferensdag i e-handelns tecken

För att fördjupa mina kunskaper inom området e-handel, t0g jag tåget till Göteborg. Postens e-handelsseminarium gick av stapeln på Clarion Post  och vi som var där fick lyssna på många bra föreläsare som alla drog fram stort och smått inom e-handelsområdet. Här kommer en kort summering av dagens marknadssituation från några av föreläsarna.

Andreas Falkenmark, VD för Posten meddelande
 • Talade om kundernas krav på transparens, de bestämmer riktlinjerna och när de inte riktigt vet, är det viktigt att vi förstår hur de tänker, hur de resonerar. När vi förstår hur de tänker och kan anpassa vårt budskap till deras behov då har vi uppnått en bra lösning. Kunderna måste förstå vad vi säger och säljer.
 • Kommunikationen är oerhört viktig idag då världen förändras fort. Ur dessa förändringar kan vi skapa nya affärsmöjligheter. Vi måste hjälpa våra kunder att tolka och sortera och göra det enkelt för dem i sina val. Det gör den fysiska kommunikationen är viktigare än den digitala.
 • Idag tänker kunderna globalt men handlar lokalt.
 • Det är viktigt att vi säljer hållbara produkter och har en kvalitet och en verksamheten som fungerar.
 • Var ärlig i budskapen för att kunden ska vilja göra affärer.
Fredrik Hallberg, Vizeum

Menade att den engagerade konsumenten är död, den nyttomaximerande individen finns inte längre. Vi som konsumenter vill ha enkla val och vi drivs av ett flockbeteende. Vi kopierar varandra. Han menade vidare att den gamla normalfördelningskurvan inte existerar när man tar hänsyn till att människor integrerar med varandra.

Ett exempel: 0,5% av dina fans på Facebook t ex är engagerade. Det gäller överlag i allt du gör, det är ett fåtal engagerade resten är det inte.

Det gör att en hög kritisk massa är nödvändig för att man ska få en penetration eller genomslagskraft… ”Den där bilen verkar vara något för mig då andra har den…” eller ” Cheferna sitter i styrelserummet” Nu har de och de gjort så och så… det gäller att vi inte kommer efter nu får vi göra det med…

 • Leder till att stora varumärken blir större.
 • Viktigast är att vara intressant för många!
 • Behöver inte vara bäst, ”Good enough is enough”
 • Bygg varumärken och försäljningen samtidigt. Gör det enkelt att plocka upp produkten, tjänsten och börja använda den.Få många att plocka upp produkten och börja använda den, t ex Netflex.
 • Korssälj genom t ex Amazon
 • Penetration skapar lojalitet

Tips! Kombinera massmedier, pressreleaser med sociala medier ex Old Spice