Referenser

Du är den perfekta konsulten som kommer på vad jag behöver innan jag ens har hunnit formulera det själv – Du kom med förslag på mitt företagsnamn innan jag ens hade kommit på att jag behövde hjälp med det – Du är konstruktiv och lyhörd. Jag som vill att mitt företag ska kännas proffsigt tycker det är otroligt värdefullt med bra företagsnamn, fin logga, visitkort, mall för brev och presentationsmaterial.

Anna-Karin Hjalmarsson, Miljökraft

 

Stilles produktkatalog

På sjukhusen och operationsavdelningarna är fortfarande den tryckta produktkatalogen mycket omtyckt och välanvänd. Ett verktyg som underlättar kommunikationen mellan kirurg, assisterande personal och säljare när kirurgiska instrument skall beställas. Produktkatalogen är också ett viktigt instrument för våra många distributörer runt om i världen där inte alltid internet och andra verktyg är lika flitigt förekommande som i Sverige. Tro mig att jag har försökt utmana denna sanning ett flertal gånger då det är en grannlaga uppgift att hålla en tryckt produktkatalog uppdaterad och kostsamt att distribuera. Som en nischleverantör i premiumsegmentet ville vi att vår katalog skulle ”sticka ut” och kommunicera den kvalitet som våra kirurgiska instrument står för. Vårt produktsortiment är också betydligt mindre än konkurrenternas varför våra tidigare kataloger tenderat att ”drunkna” bredvid konkurrenternas telefonkatalogliknande alster.

I konkurrens med ett par andra aktörer vann Formfarmen och Lena-Maria uppdraget. Detta då hon dels hade den bästa idén kring hur produkten skulle se ut, men minst lika mycket för att hon med sin flexibilitet också ställde upp på den aggressiva tidplan som sattes upp. Lena-Maria agerade projektledare (hade inte fungerat annars) och pushade oss och underleverantörer (fotograf och copywriter) framför sig. Med bra support från tryckeriet lanserades vår nya katalog på tid och mottagandet har varit fantastiskt.

En katalog vi på Stille är stolta över och som våra kunder, slutkunder såväl som distributörer, flitigt använder. Idag är den till och med översatt till Japanska och ett levande dokument som med hjälp av struktur och layout är enkel att uppdatera. Vi kan nu släppa nya utgåvor i takt med att vårt produktsortiment förändras.

Utan Lena-Maria och Formfarmens engagemang, flexibilitet och kreativitet hade projektet inte varit möjligt!

Niclas Swanér, Stille