Formge en bok

Vi formger böcker i olika format och med helt olika innehåll. Kan vara skön-, eller facklitteratur, handböcker eller manualer. Vi sätter en form och väljer ut typsnitt som är lätta att läsa för den avsedda målgruppen. Priset är räknat på en bok med 160 sidor plus omslag. Vi kan även ordna med tryckning.

  • Skissa på en fram-, och baksida som ska attrahera bokens målgrupp
  • Skissa titel- och innehållsida samt några bokuppslag (kapitelsida och löpande textsida med rubriker i olika nivåer)
  • Lägga in all text och alla bilder/illustrationer som ska vara med
  • Ev referens-, och innehållsförteckning
  • Färdiga original till tryck
  • En PDF på hela boken

Pris: 25.000 kr (exkl moms)

 

Tilläggstjänster:

  • Illustrationer – diagram och grafer  – 500 kr/st (exkl moms)
  • Illustrationer/Foton till omslag och inlaga – Vi lämnar offert