En grafisk profil

Syftar till att ge konkreta råd och riktlinjer om hur er företagslogo ska användas. En grundläggande grafisk profil innehåller:

  • De färger er logotyp består av, med färgnummer dels för tryck (CMYK och PMS) och dels för webb (HTML)
  • Använder ni er av kompletterande färger så specificeras de med färgnummer för tryck (CMYK och PMS) och webb (HTML)
  • Hur er logotyp ska placeras på visitkort, brevpapper, mail och på kuvert
  • Hur logotypen ska placeras i en annons, på en trycksak och i en Powerpoint-mall
  • De typsnitt ni ska använda i kommunikationen med era kunder, dels för tryckta enheter och för digitala medier

Pris: 10.000 kr (exkl moms)

 

Tilläggstjänster:

  • Vilka bilder ska ni arbeta med i kommunikationen – vad ska de signalera. Exempel ges och även hur bilderna ska beskäras och placeras på tryckta ytor – 5.000 kr (exkl moms)
  • Hur logotypen placeras på kläder – 3.000 kr (exkl moms)
  • Vi skriver en kortfattad instruktion om hur ni pratar/skriver om ert företag externt. Vi tar även fram en säljande text om ert företag som kan användas i pressreleaser, i platsannonser på webben – 10.000 kr (exkl moms)