Om…

Formfarmen är ett litet och smidigt företag som kan växa efter uppdragens storlek och budget.

I snart 30 år har vi hjälpt kunder att:

Är du nöjd är vi nöjda!

En förutsättning för att våra kunder är nöjda, är att samarbetet mellan oss och er är så transparent som möjligt. Vi behöver dela erfarenheter och kunskaper, för att tillsammans hitta fram till bra lösningar. Vi har en bred erfarenhet i ryggsäcken och ni vet hur er verksamhet ser ut och fungerar. Tillsammans är vi ett bra team! En viktig förutsättning är att vi ger varandra möjlighet att lyckas med projektet, dvs rimliga resurser i form av tid och ersättning.

Fem utmaningar och tre självklarheter

Vi står alla, oavsett om vi jobbar med B2B eller B2C, inför en ökad urbanisering, mer komplexa produkter/tjänster, en varumärkesexplosion, en kommunikationsteknologi som möjliggör ”Global-by” och ett köpbeteende som är efterfrågestyrt.
Men vi behöver fortfarande:
1. Väcka intresse
2. Vägleda köp
3. Locka till återköp
Det är bara HUR vi gör detta som skiljer sig lite mot för några år sedan.