Tidning

En tidning är fortfarande en väg att nå ut till era kunder/medarbetare i vissa branscher. Tillsammans med er bildar vi ett redaktionsråd i vilket vi bestämmer vad, hur och var vi ska prata om det ni vill få ut. Vi skriver artiklar, fotograferar, illustrerar, och presenterar allt i en trevlig tidningsform. Vill ni trycka tidningen och distribuera ut den så ordnar vi det. Det går också att lägga ut tidningen som en bläddringsbar PDF på er hemsida. Tillsammans skapar vi en viktig tidning som speglar er verksamhets agenda just nu. Begreppet ”content marketing” är på allas läppar just nu och detta är ett sätt att jobba med just det i ett greppbart format.

  • Skisser på hur tidningen ska se ut. En framsida, ett reportageuppslag, notiser, korta artiklar etc
  • Vilken typ av texter ska tidningen innehålla, vi tar fram exempel på en språklig ton som vi tror passar er
  • Vilken typ av illustrationer ska tidningen innehålla, vi visar manérprov som vi tror passar er
  • Vilken typ av bilder ska tidningen innehålla, reportage, porträtt, vi skissar fram förslag på ett bildspråk som kan fungera för er

Pris: Vi lämnar offert