Uppdragsgivare

Mina kunder har under åren varit mindre till medelstora företag och organisationer:

Astrate Förlag, Banverket Produktion, BB Stockholm, Boetten, Bonnier DataMedia, Bota FA!, Cancerfonden, Citypendeln, Choglad, CJ:son Info & PR, Coromatic Datasäkerhet, Dataföreningen, Datakörkortet, Docendo Läromedel, DF Certifiering, Engberg Information, E*Trade, Executive Health, FFU, Flowlab, Fri Kommunikation, Fruktfrämjandet, Grönsaksfrämjandet, Halvarsson & Halvarson, Handelsbanken, Headset specialisten, Heroh Security, Humana, Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS), IDG, Indiska Magasinet, Itella Logistics, Jumbolans, Karlaplanstandläkarna, Konsumentverket, Lexius Arner Media, Lidköpings Matsilver, LRF, Läkemedelsförmånsnämnden, Lotsen Kommunikation, Läkarhuset Odenplan, Macromedia, Medihem, Melanomföreningen, MerData, Miljökraft, Naturskyddsföreningen, Netpass, Nortechna, Officersförbundet, Parks & Resorts Scandinavia, Pizza Hut, Pfizer, Pharmacia, Praktikertjänst, Prat PR, Ratio Näringslivets forskningsinstitut, Ridsportförbundet, Riksförsäkringsverket, Riksrevisionsverket, Rådhuset, SABO, Schering-Plough, Seng Shui, Stille, Stockholms Brandförsvar, Svenska Bostäder, Svensk Företagshälsovård, Svenska Test, Svenska Äpplen, Svensk Köttinformation, TM Cosmetics, UltraGyn, Ulfab, Vivaldi, W.A.Bolin.

Uppdragen som jag haft för mina kunder har format mig till den jag är idag. En del av kunderna har jag gjort några enstaka jobb åt, men flertalet har jag jobbat tillsammans med under flera år.