Ett kommunikationsprojekt

Formfarmen kan ta ett kommunikativt helhetsgrepp i en viss sakfråga. Tillsammans sätter vi upp mål för projektet sedan tar Formfarmen fram underlag för hur, vad, när och till vilka vi ska kommunicera för att nå de utsatta målen. Budget kopplas till projektet och du som uppdragsgivare får underlag och kan följa hela processen. Projektet verkställs och följs upp för att kunna mäta effekterna av de insatta resurserna.

Vi arbetar i följande steg:

  1. Sätta upp mål för projektet
  2. Formulera en kommunikationsstrategi
  3. Skriva ihop en aktivitetsplan/budget
  4. Leverera enligt plan
  5. Summera och utvärdera

Pris: Vi lämnar offert

Ladda ner en kortfattad resultatredovisning av kommunikationsprojektet som genomfördes tillsammans med LRF »