Stoppa kvarka hos häst!

Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) och deras smittskyddskommitté gav Formfarmen i uppdrag att öka kunskapen om hur kvarka sprids hos häst, vad man ska göra om stallet fått smittan och vad man kan göra för att undvika att smittan sprids vidare. Fem artiklar skrevs i ämnet av journalisten Hege Hellström och faktagranskades noggrant av Sveriges duktigaste veterinärer i ämnet. Materialet spreds sedan vidare till hästnäringens organisationer och finns nu att ladda ner på flera hemsidor och ligger väl synligt på internets sökmotorer. Det har varit en uppskattad kampanj där vi slagit hål på myter om kvarka, berättat om vad som hände när en välkänd travtränare fick smittan till sitt stall samt redogjort  vilka ekonomiska konsekvenser sjukdomen för med sig.

Projektet fortsätter…

Projektet följdes upp under sommaren med en seminarieserie där vi tog fram en Powerpoint-presentation, en väggtidning samt en poster.