Arkiv | Nya uppdrag Följ via RSS

Stöd Melanomföreningens arbete!

Jag har fått ett viktigt uppdrag, nämligen att hjälpa Melanomföreningen med deras kommunikation. Den här filmen producerade jag idag och lade upp på deras facebook-sida. De gör ett viktigt jobb att informera om när och hur du ska söka vård för prickar som uppkommit av solen – stöd gärna deras fortsatta arbete med en gåva. ❤️

En bok om affärsänglar och deras investeringsmönster

En intressant studie – Affärsängelnätverk och investeringar – skulle formges till en bok. Ett uppdrag jag fick av Ratio, näringslivets forskningsinstitut. Boken illustrerades rikligt med diagram och citat/slutsatser, vilket resulterade i en luftig och lättläst form. Omslaget skulle illustrera den svårighet det är att få tag i kapital i växande företag och att affärsänglarna, som finns mitt ibland oss, är helt vanliga människor.

Hela studien kartlägger 190 aktiva affärsänglar i Connect Sveriges investerarnätverk och ger en unik inblick i hur ett större antal affärsänglar ser på de risker de tar. Studien belyser affärsänglarnas viktiga roll att stötta nystartade bolag med kunskap och kapital. Den visar på intressant statistik t ex att 30% är kvinnor och 70% män samt att 66% av affärsänglarna är intresserade av svensk miljöteknik och bolag inom Healthcare.

Studien är gjord av docent Henrik Berglund, Chalmers, forskningsassistent Michel Elmoznino Laufer, Ratio, Lillemor Svensson, vd Connect Öst, och Karl Wennberg, docent HHS och Ratio. Energimyndigheten och Vinnova har finansierat studien.

Hemsidan översattes till engelska och kinesiska

Under hösten 2010 jobbade vi fram en ny hemsida till Executive Health. Vi använde en färdig WordPress mall som anpassades efter kundens behov. Under 2013 översattes innehållet på webbplatsen till engelska och kinesiska. Formfarmen lade in översättningarna i WordPress flerspråkstillägg. Smidigt och översiktigt verktyg att administrera de olika språkversionerna i. Se resultatet här: www.executivehealth.se


Stoppa kvarka hos häst!

Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) och deras smittskyddskommitté gav Formfarmen i uppdrag att öka kunskapen om hur kvarka sprids hos häst, vad man ska göra om stallet fått smittan och vad man kan göra för att undvika att smittan sprids vidare. Fem artiklar skrevs i ämnet av journalisten Hege Hellström och faktagranskades noggrant av Sveriges duktigaste veterinärer i ämnet. Materialet spreds sedan vidare till hästnäringens organisationer och finns nu att ladda ner på flera hemsidor och ligger väl synligt på internets sökmotorer. Det har varit en uppskattad kampanj där vi slagit hål på myter om kvarka, berättat om vad som hände när en välkänd travtränare fick smittan till sitt stall samt redogjort  vilka ekonomiska konsekvenser sjukdomen för med sig.

Projektet fortsätter…

Projektet följdes upp under sommaren med en seminarieserie där vi tog fram en Powerpoint-presentation, en väggtidning samt en poster.

 

Våga vara klimatsmart!

Tillsammans med Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) och deras miljökommitté har Formfarmen nu två år i rad jobbat med att förbättra tänket om klimatet i och kring stallet. Till vår hjälp tog vi Millan och Frazze, två hästar som tecknades av Lena Furberg. Under åtta veckor i januari och februari 2012 fick vi följa Millan och Frazze på deras väg till att bli klimathjältar. Deras kunskaper under vägen dokumenterades och resulterade i ett coachmaterial som de sedan överlämnade till alla oss hästmänniskor för att vi nu ska fortsätta deras arbete. Lyckat projekt som kommunicerades ut via hästorganisationernas respektive hemsidor eller sociala medier.

Ladda ner Coachmaterialet »