Arkiv | Webbplats Följ via RSS

Hemsidan översattes till engelska och kinesiska

Under hösten 2010 jobbade vi fram en ny hemsida till Executive Health. Vi använde en färdig WordPress mall som anpassades efter kundens behov. Under 2013 översattes innehållet på webbplatsen till engelska och kinesiska. Formfarmen lade in översättningarna i WordPress flerspråkstillägg. Smidigt och översiktigt verktyg att administrera de olika språkversionerna i. Se resultatet här: www.executivehealth.se


Webbplats för synskadade

Arbetade under 2009 med en webbplats för personer med ögonsjukdomen Glaukom (grön starr). Uppdragsgivare var Glaukomförbundet, som var i stort behov av en ny webbplats för sina medlemmar.

Utmaningen var just att göra hemsidan för målgruppen – synskadade. Personer med lite, till svårt nedsatt syn, ska kunna tillgodogöra sig informationen och utbyta erfarenheter av andra i samma situation. Resultatet blev mycket bättre än vi vågade hoppas på vid projektets start.

Gå in och titta på www.glaukomforbundet.se