Webbplats för synskadade

Arbetade under 2009 med en webbplats för personer med ögonsjukdomen Glaukom (grön starr). Uppdragsgivare var Glaukomförbundet, som var i stort behov av en ny webbplats för sina medlemmar.

Utmaningen var just att göra hemsidan för målgruppen – synskadade. Personer med lite, till svårt nedsatt syn, ska kunna tillgodogöra sig informationen och utbyta erfarenheter av andra i samma situation. Resultatet blev mycket bättre än vi vågade hoppas på vid projektets start.

Gå in och titta på www.glaukomforbundet.se