Arkiv | Utmaningar Följ via RSS

Stöd Melanomföreningens arbete!

Jag har fått ett viktigt uppdrag, nämligen att hjälpa Melanomföreningen med deras kommunikation. Den här filmen producerade jag idag och lade upp på deras facebook-sida. De gör ett viktigt jobb att informera om när och hur du ska söka vård för prickar som uppkommit av solen – stöd gärna deras fortsatta arbete med en gåva. ❤️

Utveckla din förening

Att arbeta i styrelsen för en ideell förening har sina för- och nackdelar. Vi har tagit fasta på fördelarna och tagit fram ett material som ger tips och vägledning för hur ni tillsammans i föreningen kan göra ert styrelsearbete roligare, tydligare och mer utvecklande. Materialet tar upp hur ni kan planera verksamheten över året, presentera er förening och ert utbud till befintliga och nya medlemmar, utveckla er förening och aktivt arbeta med att rekrytera fler medlemmar. Men även ge förslag på hur föreningarna kan arbeta med sin föreningsutveckling. Ridsportförbundet är vår uppdragsgivare och projektet heter ”Vår ridklubb”.

Pärmen Vår Ridklubb har utvecklats och finns digitalt på Ridsportförbundets hemsida »

Allemansrätt till häst med LRF

Vilket roligt uppdrag Formfarmen fick projektleda under 2010. Tillsammans med LRF genomförde vi ett kommunikationsprojekt vars främsta mål var att nå ut till ryttare runt om i Sverige och tala om var man kan rida i skogen utan att fråga markägaren först, var man ska fråga och var man absolut inte får rida.

LRF hade många uppretade markägare bland sina medlemmar och behövde göra något för att öka på allmänbildningen inom området. Via annonser, PR-aktiviteter, kampanjsidor på lrf.se, banners och framför allt en Facebook-sida lyckades vi nå många ryttare runt om i Sverige.

Läs gärna mer om projektet i bifogad PDF »

Webbplats för synskadade

Arbetade under 2009 med en webbplats för personer med ögonsjukdomen Glaukom (grön starr). Uppdragsgivare var Glaukomförbundet, som var i stort behov av en ny webbplats för sina medlemmar.

Utmaningen var just att göra hemsidan för målgruppen – synskadade. Personer med lite, till svårt nedsatt syn, ska kunna tillgodogöra sig informationen och utbyta erfarenheter av andra i samma situation. Resultatet blev mycket bättre än vi vågade hoppas på vid projektets start.

Gå in och titta på www.glaukomforbundet.se