Arkiv | Kommunikationsprojekt Följ via RSS

Stöd Melanomföreningens arbete!

Jag har fått ett viktigt uppdrag, nämligen att hjälpa Melanomföreningen med deras kommunikation. Den här filmen producerade jag idag och lade upp på deras facebook-sida. De gör ett viktigt jobb att informera om när och hur du ska söka vård för prickar som uppkommit av solen – stöd gärna deras fortsatta arbete med en gåva. ❤️

Stoppa kvarka hos häst!

Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) och deras smittskyddskommitté gav Formfarmen i uppdrag att öka kunskapen om hur kvarka sprids hos häst, vad man ska göra om stallet fått smittan och vad man kan göra för att undvika att smittan sprids vidare. Fem artiklar skrevs i ämnet av journalisten Hege Hellström och faktagranskades noggrant av Sveriges duktigaste veterinärer i ämnet. Materialet spreds sedan vidare till hästnäringens organisationer och finns nu att ladda ner på flera hemsidor och ligger väl synligt på internets sökmotorer. Det har varit en uppskattad kampanj där vi slagit hål på myter om kvarka, berättat om vad som hände när en välkänd travtränare fick smittan till sitt stall samt redogjort  vilka ekonomiska konsekvenser sjukdomen för med sig.

Projektet fortsätter…

Projektet följdes upp under sommaren med en seminarieserie där vi tog fram en Powerpoint-presentation, en väggtidning samt en poster.

 

Våga vara klimatsmart!

Tillsammans med Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) och deras miljökommitté har Formfarmen nu två år i rad jobbat med att förbättra tänket om klimatet i och kring stallet. Till vår hjälp tog vi Millan och Frazze, två hästar som tecknades av Lena Furberg. Under åtta veckor i januari och februari 2012 fick vi följa Millan och Frazze på deras väg till att bli klimathjältar. Deras kunskaper under vägen dokumenterades och resulterade i ett coachmaterial som de sedan överlämnade till alla oss hästmänniskor för att vi nu ska fortsätta deras arbete. Lyckat projekt som kommunicerades ut via hästorganisationernas respektive hemsidor eller sociala medier.

Ladda ner Coachmaterialet »

Allemansrätt till häst med LRF

Vilket roligt uppdrag Formfarmen fick projektleda under 2010. Tillsammans med LRF genomförde vi ett kommunikationsprojekt vars främsta mål var att nå ut till ryttare runt om i Sverige och tala om var man kan rida i skogen utan att fråga markägaren först, var man ska fråga och var man absolut inte får rida.

LRF hade många uppretade markägare bland sina medlemmar och behövde göra något för att öka på allmänbildningen inom området. Via annonser, PR-aktiviteter, kampanjsidor på lrf.se, banners och framför allt en Facebook-sida lyckades vi nå många ryttare runt om i Sverige.

Läs gärna mer om projektet i bifogad PDF »