En bok om affärsänglar och deras investeringsmönster

En intressant studie – Affärsängelnätverk och investeringar – skulle formges till en bok. Ett uppdrag jag fick av Ratio, näringslivets forskningsinstitut. Boken illustrerades rikligt med diagram och citat/slutsatser, vilket resulterade i en luftig och lättläst form. Omslaget skulle illustrera den svårighet det är att få tag i kapital i växande företag och att affärsänglarna, som finns mitt ibland oss, är helt vanliga människor.

Hela studien kartlägger 190 aktiva affärsänglar i Connect Sveriges investerarnätverk och ger en unik inblick i hur ett större antal affärsänglar ser på de risker de tar. Studien belyser affärsänglarnas viktiga roll att stötta nystartade bolag med kunskap och kapital. Den visar på intressant statistik t ex att 30% är kvinnor och 70% män samt att 66% av affärsänglarna är intresserade av svensk miljöteknik och bolag inom Healthcare.

Studien är gjord av docent Henrik Berglund, Chalmers, forskningsassistent Michel Elmoznino Laufer, Ratio, Lillemor Svensson, vd Connect Öst, och Karl Wennberg, docent HHS och Ratio. Energimyndigheten och Vinnova har finansierat studien.