Stille – En produktkatalog

På sjukhusen och operationsavdelningarna är fortfarande en tryckt produktkatalog mycket omtyckt och välanvänd. När vi fick uppdraget av Stille, att göra om deras produktkatalog, så var tiden knapp. Deras äldre kataloger var slut och de arbetade stenhårt med att förändra sitt produktsortiment. Vi skulle alltså få arbeta under stor tidspress för att klara utsatt tidsram.

– I konkurrens med ett par andra aktörer vann Formfarmen och Lena-Maria uppdraget. Detta då hon dels hade den bästa idén kring hur produkten skulle se ut, men minst lika mycket för att hon med sin flexibilitet också ställde upp på den aggressiva tidplan som sattes upp. Lena-Maria agerade projektledare (hade inte fungerat annars) och pushade oss och underleverantörer (fotograf och copywriter) framför sig. Med bra support från tryckeriet lanserades vår nya katalog på tid och mottagandet har varit fantastiskt, säger Niclas Swanér på Stille.

Idag är katalogen översatts till Japanska och är ett levande dokument som med hjälp av struktur och layout är enkel att uppdatera. De kan nu släppa nya utgåvor i takt med att deras produktsortiment förändras.

Fotograf:

Åke Gunnarsson, VUE

Svensk/Engelsk copy:

Maria Howard Lindberg, Beep & Roger Howard, Beep

Idé- och upplägg/Grafisk form/Projektledning:

Lena-Maria Trast